Definicija putovanja: definišite šta je 'put', a šta 'mirovanje'

Definicija putovanja omogućava definisanje u kojim situacijama će se smatrati da vozilo radi ili miruje. Definicija generiše zastoje na mapi gde se smatra da miruje.

Podrazumevana stanja se prikazuju na mapi kada se prikaže trag vozila i u mirovanju najmanje 120 sekundi.

mceclip0.png

Vozilo u mirovanju se izračunava na osnovu izabranog tipa definicije putovanja u maperu uređaja (podrazumevano, ova vrednost se zasniva na kretanju GPS-a).

Funkcija prikaza putovanja

Funkcija prikaza putovanja nudi praktičan i vizuelan način posmatranja pojedinačnih putovanja na mapi.
mceclip1.png

Druga opcija je korišćenje vremenske linije za predstavljanje istog putovanja

mceclip2.png

Da li Vam je ovo bilo od pomoći?