Instaliranje I povezivanje na CLOUD NALOG (android - ios)

Da biste pristupili svom nalogu preko CLOUD sistema potrebno je da na svom pametnom telefonu instalirate aplikaciju GUARD VIEWER. Nakon uspešne instalacije potrebno je da instaliranu aplikaciju otvorite

Nakon što ste otvorili aplikaciju prikazaće Vam se Uslovi korišćenja koje je za dalji rad potrebno prihvatiti , a zatim prilikom ekrana za prijave kliknuli na TRY NOW.

Nakon što ste kliknuli na dugme TRY NOW , uspešno ste ušli u aplikaciji gde je sada potrebno povezati Vaš nalog koji ste dobili od svog menadžera prodaje. U gornjem desnom uglu nalazi se ikonica “kamera sa oznakom plus” . Nakon tog koraka otvara se novi prikaz I ponovo je potrebno kliknuti na “+” plus ikonicu u gornjem desnom uglu. U novom prikazu idite na MANUAL ADD.

Nakon svih ovih koraka ostalo je još najbitnije podešavanje. U novom prikazu potrebno je popuniti polja kako bi se sistem povezao sa serverom. Name: Proizvoljno Ime ; Address: 92.42.250.57 ; Port: 50080 ; Username: Vaše Korisničko Ime ; Password: Vaša Lozinka ; Ostala podešavanja ostaju ista. Nakon što ste uneli sve podatke potrebno je da kliknete na disketu u gornjem desnom uglu kako biste sačuvali sva podešavanja. Otvara se novi prikaz iz kog je potrebno obeležiti uređaj a zatim kliknuti START LIVE VIEW kako bi se pokrenuo prikaz uživo.

Nakon uspešnog povezivanja I pokretanja START LIVE VIEW pokrenuće se prozor sa prikazom uživo odakle možete pokrenuti I opciju PLAYBACK za vraćanje SNIMKA UNAZAD.

Preuzimanje dokumenta u PDF-u.

Da li Vam je ovo bilo od pomoći?