Instaliranje I povezivanje na Hyundai Aplikaciju za Video Nadzor

Da biste pristupili svom nalogu za video nadzor preko SAS Monitoring sistema potrebno je da na svom pametnom telefonu instalirate aplikaciju GUARD VIEWER. Nakon uspešne instalacije potrebno je da instaliranu aplikaciju otvorite.

          

Nakon što ste otvorili aplikaciju prikazaće Vam se Uslovi korišćenja koje je za dalji rad potrebno prihvatiti , a zatim prilikom ekrana za prijave popunite polja podacima koje ste dobili.
        

Nakon što ste uneli Username, Password složili se sa uslovima potrebno je da kliknete na Login , uspešno ste ušli u aplikaciju I sada možete klikom na plus u prozoru učitati željenu kameru u prozoru koji će Vam se otvoriti sa imenom Vašeg objekta gde su kamere postavljene.

       

Ukoliko želite, moguće je otvoriti I sve kamere odjednom. Na taj način  skraćujete vreme učitavanja svih kamera. Klikom na linije u gornjem levom uglu otvara se navigacija gde birate Devices a zatim pored imena objekta TRI TAČKE pa START LIVE VIEW.

       

     

Aplikacija će Vas automatski vratiti na početni deo sa učitanim kamerama u 4 polja. Pomeranjem polja ka levo očitaće Vam se ostatak kamera odnosno još 4 polja. Ukoliko želite možete I na jednom ekranu prikazati I više od 4 polja klikom na broj 4 odnosno Images I odabrati ostale opcije.

Nakon uspešnog povezivanja I pokretanja START LIVE VIEW pokrenuće se prozor sa prikazom uživo odakle možete pokrenuti I opciju PLAYBACK za vraćanje SNIMKA UNAZAD.

      

Preuzimanje dokumentacije u PDF-u

Da li Vam je ovo bilo od pomoći?