Podržane mape

PODEŠAVANJE MAPU GEOKODER
Izvorna mapa DA DA
Google DA DA
Here WeGo mapa DA DA
Bing DA DA

*Napomena

  • Da biste koristili Google Maps potrebno je da nas obavestite o tome. Google Maps je posebna usluga i plaća se dodatno.. Obratite se podršci za više informacija.

Da li Vam je ovo bilo od pomoći?