Slojevi Mapa

Pomoću alatke "Slojevi mapa" možete da prikažete/sakrijete slojeve mape sa trake sa alatkama mape.

Korišćenje

Različite vrste objekata koje vidite na mapi u VehicleTracker-u su zapravo podeljene na s.c. 'slojeve'. Na primer: Vozila su jedan sloj, Događaji jedan sloj, Geofences, Tracks, POI itd.

Ako imate veliku aplikaciju (stotine vozila i događaja i sl.), ekran lako može da se prepuni podacima.

Evo gde slojevi dobro dođu.

Primeri kako alatka sloja može da pomogne vašem dnevnom GPS toku posla:

- Sakrijte sloj vozila kada treba da uređujete geofence radi bolje vidljivosti.

- Sakrijte sloj događaja kada pokušavate da izaberete vozilo.

Da biste to uradili, izaberite ikonu slojeva na traci sa alatkama:

hideshow_map.png

map_layers_menu.png

Da biste pronašli sloj POI mape, uverite se da je na ekranu otvoren ispravan prozor.

Ako ste sakrili sloj i pokušate da stupite u interakciju sa njim, dobićete poruku sa obaveštenjem koja će vas podsetiti da ga uključite.

Da li Vam je ovo bilo od pomoći?